Tag «www.lsg.urban.rajasthan.gov.in»

Rajasthan Safai Karamchari Recruitment 2018 | Raj Nagar Nigam Jobs – 21136 Safai Karmi (Safaiwala) Vacancy @ jaipurmc.org | Results Latest News

Rajasthan Safai Karamchari Recruitment 2018

Rajasthan Safai Karamchari Bharti 2018 – Government of Rajasthan is going to recruit 21136 Safaikarmi posts in Jaipur Nagar Nigam Vibhag. Municipal Authority of Rajasthan has issued recruitment notice regarding to Rajasthan Safai Karmi Bharti 2018. Department of Rajasthan Municipal Corporation, Jaipur invites applications for 21136 Safai Karamchari (Safaiwala) Posts through Direct Recruitment. Rajasthan Government …